Usernamen

Usernamen var en av de videos som jag började se när jag började intressera mig för det som händer i dagens värld och varför.
Var intresserad av vad dessa videorna betyde och började söka själv. Sanningen är att då trodde jag att dessa videorna visade
sanningen och att personen som gjorde dessa hade kunskap som man sökte efter och jag undrade länge vad dessa symboliserade.
Men en sak som jag insett är att desssa visar egentligen den kunskap och den tron som de som skadar världen tror på
följer.

Filnamn
Abaddon
Abussos
And We Will Be
As Above So Below
Avatar
Bird Man
Calling
De omni re scibili
Dromos
End Cycle
Expeditions
Follow Us
Frashokereti
Gral Kampf
Hitler the Preserver of Dharma
IV XX
IX XI
Kali Yuga
Kamikaze Attacks
Nihil
Novus Ordo Seclorum
Out from the Deep
Out of India Theory But Far from the Beginning nor the End
Out of India Theory But Far from the Beginning nor the End2
Out of India Theory But Far from the Beginning nor the End3
Power of the Black Sun
Right to Rule
Roofs Of The World
The Battle for the Mind
The Circle of Life
The Hidden Army
The Last Wave Ending
The Sleeping Giant
Tohuwabohu
Twilight of the Gods
Urheimat
XII